Fyzika
:: Predmety >> Fyzika ::

Predmetová komisia Fyziky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Doc. RNDr. Degro Ján, CSc. Mgr. Filipová Lenka

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

Európske solárne dni 2009-2013

 

 Ako to funguje

Iniciatíva Európskych solárnych dní má za cieľ zvyšovať verejné povedomie o inteligentných energetických riešeniach, najmä v súvislosti s fotovoltickou energiou a termálnym ohrievaním a chladením.
Počas Európskych solárnych dní, organizátori (subjekty) zapojení do kampaňe, zvyšujú povedomie o využití solárnej energie a cieľovú skupinu (občanov) aktivizujú pomocou rôznych druhov akcií - workshopov, dní otvorených dverí, výstav, verejných prednášok a mnoho ďalších. Tieto akcie poskytujú konkrétne informácie cieľovým skupinám o solárnej energii a/alebo konzultácie pre zákazníkov, majiteľov domov, spotrebiteľov, miestnych obyvateľov, návštevníkov, študentov a deti.
 
Kto je cieľová skupina:
všetci občania SR – študenti a učitelia, zákazníci, rodičia s detmi, a.i.
 
Kto sú organizátori:
obce, firmy, školy, majitelia domov s inštaláciami, neziskové organizácie, a iné subjekty podporované národnými kanceláriami zastrešujúcimi kampaň – najmä formou propagačných materiálov a rozsiahlym PR. Viac informácií o projekte nájdete na stránke http://www.solarnedni.sk/o-projekte/

 

Naša škola, Gymnázium Trebišovská 12, sa zapojila do tohto projektu. V rámci projektu študenti pripravujú, prezentácie v Pover Pointe, týkajúce sa využitia solárnej energie, ktoré budú prezentovať v rámci seminára s názvom „Solárna energia“. Seminár organizujeme 15. mája v laboratóriu fyziky.

 

Na tomto seminári sme si mohli vypočuť mnoho zaujímavých prác o využití a budúcnosti solárnej energie. Na tom to seminári vystúpili so svojii prácami:

 1. S. Kmec: Preprava (autá, lode, lietadlá, pohon).  VII.OB
 2. Šuška, Piroška: Solárna energia. VII.OB
 3. A. Jelčová, L. Feketeová: Solárne panely, šetrenie energiou. VII.OA
 4. A. Sigmundová, L. Gerendová: Solárna energia I. VII.OA
 5. A. Klemová, L. Vyrostková: Význam svetla pre život.  VII.OC
 6. Gromošová, Špegárová: História využívania solárnej energie.  VII.OC
 7. Novotná, Hiľovská: Šetrenie energe. VII.OC
 8. Rudohradská, Kundrátová: Výhody solárnej energie.  VII.OC
 9. Olexa, Zemančík: Solárna energia III.  VII.OC
 10. Šuvadová, Hyseniová, Kľocová: Solárna energia II.  VII.OC
 11. Štec: Využitie solárnej energie. VIIOB.
 12. Jelčová N.: Solárna energia IV. VIIOA.

 Organizačné zabezpečenie: PK FYZIKA pod, doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

 

Fotografia z tejto úspešnej akcie nájdete v galérii našej stránky.

 

 

Naša škola sa zapojila aj do nasledujúceho projektu.

 

PLAYENERGY  (Hráme sa  s energiou) 2013

 

Ste pripravení nanovo objaviť elektrickú energiu? Nová medzinárodná súťaž PlayEnergy je výzvou naplno využiť vašu kreativitu a schopnosti v navrhovaní nových riešení. Ale takisto všetky vaše vedomosti...
 
Súťaž je ideálna výzva na to, aby ste si predstavili nové formy využitia elektrickej energie. Prekvapte porotu novými nápadmi, ktoré môžu zmeniť každodenný život pri stláčaní vypínačov a tlačidiel, ktoré ho poháňajú. Porozhliadajte sa okolo seba... Ako by sa dala využiť elektrická energiu na vybudovanie čistejšieho, efektívnejšieho, bezpečnejšieho a inteligentnejšieho sveta pre nás všetkých?
 
Súťaž je rozdelená do 8 oblastí, ktoré dávajú priestor všetkým nápadom a stimulujú nové myšlienky. Takže... Čo je energia? Energia je...
 
 1. Inovácie: objavte nové zdroje energie alebo nové technológie na výrobu elektrickej energie.
 2. Efektívnosť: správajte sa tak, aby boli vaše každodenné aktivity spojené s energiou vždy efektívne a udržateľné.
 3. Príležitosť: uplatnite elektrickú energiu v ešte nepreskúmaných oblastiach.
 4. Kreativita: zmeňte dizajn elektrických zariadení okolo vás.
 5. Územie: vytvorte osobitné črty elektrických systémov a zariadení vo svojom okolí.
 6. Komunita: predstavte si, že prinášate energiu tam, kde chýba.
 7. Výskum: podeľte sa so svojimi tipmi na zníženie emisií CO2.
 8. Budúcnosť: navrhnite svoje mesto budúcnosti: inteligentné, inovatívne a ekologické.

 

Viac informácií o tomto projekte nájdete na stránke http://playenergy.enel.com/playenergy/progetto

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:43:25