Fyzika
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 >> Fyzika ::

 
  • AMAVET - festival vedy a techniky

 

Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.
Miroslav Kurka (V. BB) sa 10. - 12.11.2016 zúčastnil celoštátneho finále súťažnej prehliadky žiackych vedecko-technických projektov Festival vedy a techniky AMAVET (viac info) a so svojim projektom "Dynamika magnetického správania v magneticky mäkkých zliatinách odlišnej štruktúry" v kategórii fyzika a astronómia získal postup na The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017, Tallinn, Estónsko.
The European Union Contest for Young Scientists EUCYS 2017 sa konal 22.9.2017 - 27.9.2017 v meste Tallinn, Estónsko, kde získal EIRO forum Prizes - týždenný pobyt spojený s účasťou v programe ILL (The Institute Laue-Langevin) v Grenobli vo Francúzsku (viac info).