Hudobná výchova
:: Úspechy >> Z archívu >> 2012/2013 >> Hudobná výchova ::

 
23. - 24. 4. 2013 sa na ZUŠ Bernolákova 26 v Košiciach uskutočnil 5. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského.
 
Tejto súťaže sa zúčastnil aj žiak I. OB Matej Rendoš, ktorý na tejto súťaži získal:
  • Zlaté pásmo
  • Laureát súťaže
 
Viac o Matejových úspechoch na tejto súťaži si môžete prečítať v zajtrajších novinách na strane 14.
 
 
 
 
 
 
22. - 26. 4. 2013 sa uskutočnila Medzinárodná spevácka súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI 2013, 15. ročník. Súťaž IUVENTUS CANTI vyhlasovanú Ministerstvom školstva SR každoročne organizuje Základná umelecká škola Imricha Godina Vráble a mesto Vráble na počesť slávneho vrábeľského rodáka, operného speváka európskeho mena a významného pedagóga Doc. Imricha Godina.
 
Tejto súťaže sa zúčastnil aj žiak I. OB Matej Rendoš, ktorý na tejto súťaži získal 1. miesto.
 
 
 
 
 
 
 
 
17. 4. 2013 sa v Prešove uskutočnila súťaž v speve ľudových a umelých piesní žiakov ZUŠ „MOYZESOV SLÁVIK“ 2013.
 
Tejto súťaže sa zúčastnil aj žiak I. OB Matej Rendoš, ktorý na tejto súťaži získal:
  • Zlaté pásmo
  • Laureát súťaže