Slovencina Anglictina
I. A

Triedny profesor: Mgr. Renáta Kovaľová

 

Zoznam žiakov

Anderko Denis      
Kunák Ľudovít
Banduričová Júlia   Lenart Peter
Bérešová Sofia   Papiš Viliam
Čižmárik Juraj   Pirošová Barbora
Drábik Adam   Poláková Nicol
Dubecký Adam   Sedláková Kristína
Fodor Ladislav   Sedláková Zuzana

Fülöpová Zuzana

  Semaničová Radka
Iľková Tímea   Turcsányi Viliam
Kazíková Simona   Zima Matej
Kelemešová Laura   Židovská Alexandra
Kocsisová Tatiana    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:
Umenie a kultúra:
Matematika:
Informatika:
Biológia:
Geografia:
Fyzika:
Chémia:
Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

 
Stránka bola zmenená: 22.08.2017 20:44:25