Slovencina Anglictina
I. A

Triedny profesor: Mgr. Vladimíra Vámosová

 

Zoznam žiakov

Adamová Stela   Kolbaský Samuel
Albertová Dana   Krett Martin
Bačo Sebastián   Lévaiová Natália
Bartlová Laura   Lukácsová Laura
Beerová Beáta   Medveďová Veronika
Beerová Natália   Mulidrán Dominik
Bocáková Diana   Nalevanko Tobiáš
Čerňák Dávid   Palfy Martin
Čorbová Veronika   Poreba Oliver
Ditrichová Ivana   Rusnák Alex
Gurbaľ Dávid   Sabol Marek
Harachová Laura   Šáriczká Veronika
Ičina Richard   Šedová Adriana
Janitor Samuel   Than Van Duc
Kačuriaková Simona   Tomková Viktória
Kohút Pavol        Udvardyová Patrícia
Kokoš Daniel   Viszlay Oliver

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Klára Maďarová
Anglický jazyk: Mgr. Martina Sovičová, PhDr. Zuzana Turzáková
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová, PaedDr. Iveta Píšová
Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová
Matematika: RNDr. Lucia Baranková
Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Vodarčíková
Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Fyzika: Mgr. Lenka Filipová
Chémia: Mgr. Malvína Černáková
Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

 
Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:39:08