Slovencina Anglictina
I. AB

Triedny profesor: Mgr. Lenka Filipová

 

Zoznam žiakov

Barčovská Nina   Malíková Daniela
Bejda Adam   Matusáková Ivana
Beňáková Karin Laura   Milá Karolína
Bugošová Miriam   Mojžišová Andrea
Dorčák Martin   Pilecký Filip
Duračková Daniela   Polačko Jakub
Dzurusová Emma   Rusinko Filip
Ferencová Petra   Servová Barbara
Gerbová Tamara   Sobotová Viktória
Harčárová Daniela   Stanko Simon
Herrgottová Rebecca   Ščambora Samuel
Janigová Terézia   Takáč Adam
Jevčáková Alena   Tomko Filip
Križko Samuel   Vágner Adam
Lackaňová Simona   Wuksta Viktor
Lukáčková Sofia    Zigo Lukáš

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Hanzeľová Veronika
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Šimoňáková Alexandra

Konverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Sovičová Martina, Mgr. Meyer Andrew
Nemecký jazyk: Mgr. Kušnírová Miroslava, Mgr. Zeher Viktor
Matematika: Mgr. Filipová Lenka
Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Zuzana Tudjová, Mgr. Vodarčíková Jana

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal
Etická výchova: Ing. Ballová Monika

Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:54:39