Slovencina Anglictina
I. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> I. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Ivana Knapíková

 

Zoznam žiakov

Andráš Tomáš        Kumičák Matej
Bidulský Matej   Makarová ALexandra
Bocko Matúš   Mako Dominik
Bučková Katarína   Medve Matej
Damankoš Miroslav   Ordzovenská Eva
Dorčáková Ivana   Pastirčák Jozef
Figuľová Simona   Pavlovič Adam
Fotopulos Jotis   Radvánszka Simona
Horňáková Monika   Šoltés Matej
Houdeková Izabela   Štofová Evelyn
Janura Matej   Vámosová Vivien
Jelačičová Sofia   Volterra Sergio 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Mária Sopková
Anglický jazyk: Mgr. Martina Sovičová, Mgr. Viktor Zeher

Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Matematika: Mgr. Ivana Knapíková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Monika Ballová
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

Výtvarná výchova: Mgr. Beáta Petrušková

Hudobná výchova: Mgr. Magdaléna Sokolová

Stránka bola zmenená: 17.09.2016 17:38:18