Slovencina Anglictina
I. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> I. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Bronislava Uhrínová

 

Zoznam žiakov

Baculíková Ema        Mariščák Jakub
Badoničová Michaela   Matej Brian
Buchová Kristína   Meitnerová Nela
Burašová Eva Charlotte   Nemčíková Lenka
Cenkner Filip   Pásztor Noel
Čech Branislav   Pribulová Tamara
Fejczo Oliver   Ráczová Miriam
Gallovičová Nina   Stašš Róbert
Chalachan Adam   Tomáš Radovan
Jacko Roman   Vagaský Lukáš
Kohuth Oliver   Vindiš Martin

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Hanzeľová Veronika
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Šullová Viktória
Nemecký jazyk: Mgr. Uhrínová Bronislava

Dejepis: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.
Občianska náuka: Mgr. Miňová Dana
Matematika: Mgr. Findoráková Eva

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Ing. Ballová Monika
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Etická výchova: Ing. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

Výtvarná výchova: Ing. Ballová Monika

Hudobná výchova: Mgr. Sokolová Magdaléna

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:45:47