Slovencina Anglictina
I. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> I. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Lucia Baranková

 

Zoznam žiakov

Čerňanová Sofia   Sušina David
Čundáková Nikola   Sviatková Anna
Magyar Michael   Sýkorová Klaudia
Magyar Richard   Šimunský Martin
Muskovics Tomáš   Škovierová Karin
Olexová Laura   Tkáčová Katarína
Póč Lucas   Tomčik Teodor
Proc Ladislav   Valent Jakub
Sabolová Alica   Varga Peter
Saksl Karel   Young Sarah Kay

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Klára Maďarová
Anglický jazyk: Mgr. Lucia Hroteková, Mgr. Viktor Zeher
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová, Mgr. Gabriela Struckelová

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Matematika: RNDr. Lucia Baranková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Michal Antoni
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

Výtvarná výchova: Mgr. Beáta Petrušková

Hudobná výchova: Mgr. Magdaléna Sokolová

Stránka bola zmenená: 17.09.2016 17:44:09