II. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> II. A ::

Triedny profesor: Mgr. Renáta Kovaľová

 

Zoznam žiakov

Banduričová Júlia   Lenart Peter
Bérešová Sofia   Müller Matúš
Čižmárik Juraj   Papiš Viliam
Drábik Adam   Pirošková Barbora
Dubecký Adam   Poláková Nicol
Fodor Ladislav   Rajdošová Kristína

Fülöpová Zuzana

  Sedláková Kristína
Ganišinová Natália   Sedláková Zuzana
Iľková Tímea   Seligová Nicol
Kazíková Simona   Semaničová Radka
Kelemešová Laura   Szentandrássiová Alžbeta
Kocsisová Tatiana   Tomášová Katarína
Kollárová Natália Sofia   Turcsányi Viliam
Kunák Ľudovít          Zima Matej
Kríž Juraj   Židovská Alexandra 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Leško Peter
Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela, Mgr. Struckelová Gabriela
Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra
Matematika: RNDr. Baranková Lucia
Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana
Biológia: RNDr. Baranková Lucia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Etická výchova: Mgr. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Monika

 
Stránka bola zmenená: 07.09.2018 18:43:20