Slovencina Anglictina
II. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> II. A ::

Triedny profesor: Mgr. Vladimíra Vámosová

 

Zoznam žiakov

Adamová Stela   Kolbaský Samuel
Albertová Dana   Krett Martin
Bačo Sebastián   Lévaiová Natália
Bartlová Laura   Lukácsová Laura
Beerová Beáta   Medveďová Veronika
Beerová Natália   Mulidrán Dominik
Bocáková Diana   Nalevanko Tobiáš
Čerňák Dávid   Palfy Martin
Čorbová Veronika   Poreba Oliver
Ditrichová Ivana   Rusnák Alex
Gurbaľ Dávid   Sabol Marek
Harachová Laura   Šáriczká Veronika
Ičina Richard   Than Van Duc
Janitor Samuel   Tomková Viktória
Kačuriaková Simona   Udvardyová Patrícia
Kohút Pavol        Viszlay Oliver
Kokoš Daniel    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:
Umenie a kultúra:
Matematika:
Informatika:
Biológia:
Geografia:
Fyzika:
Chémia:
Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

 
Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:34:47