Slovencina Anglictina
II. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> II. A ::

Triedny profesor: PaedDr. Iveta Píšová

 

Zoznam žiakov

Barčovský Alex   Knutová Zuzana
Bordášová Simona       Kovaľ Ivan 
Borková Ema   Mátyás Alex 
Csorbová Martina   Melikantová Nikola
Čavara Ivan   Molnár Jozef
Gécziová Eszter   Pillárová Paula
Grega Tomáš   Serbinová Leona
Guba Miloš   Servátková Veronika
Hadžurik Marián   Sobinkovičová Katarína
Hanzen Samuel   Vinter Richard
Hanispal Marek   Weberová Erika
Kissová Barbora  

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Viktória Šullová, PhDr. Zuzana Turzáková
Nemecký jazyk: PaedDr. Iveta Píšová, Mgr. Gabriela Struckelová
Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Matematika: Mgr. Ivana Knapíková
Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Ing. Mária Kovaříková
Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Fyzika: Mgr. Lenka Filipová
Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová

Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Finančná gramotnosť: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová
Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

 
Stránka bola zmenená: 16.09.2016 21:48:34