Slovencina Anglictina
II. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> II. A ::

Triedny profesor: Mgr. Vladimíra Vámosová

 

Zoznam žiakov

Adamová Stela   Kolbaský Samuel
Albertová Dana   Lévaiová Natália
Bačo Sebastián   Lukácsová Laura
Bartlová Laura   Medveďová Veronika
Beerová Beáta   Mulidrán Dominik
Beerová Natália   Nalevanko Tobiáš
Bocáková Diana   Palfy Martin
Čerňák Dávid   Poreba Oliver
Čorbová Veronika   Rusnák Alex
Ditrichová Ivana   Rychnavský Martin
Gurbaľ Dávid   Říhová Aneta
Harachová Laura   Sabol Marek
Ičina Richard   Šáriczká Veronika
Janitor Samuel   Than Van Duc
Kačuriaková Simona   Tomková Viktória
Kohút Pavol   Udvardyová Patrícia
Kokoš Daniel         Viszlay Oliver

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Sovičová Martina, Mgr. Šimoňáková Alexandra
Nemecký jazyk: PaedDr. Píšová Iveta, Mgr. Eliášová Michaela
Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina

Občianska náuka: Mgr. Vámosová Vladimíra
Finančná gramotnosť: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana
Matematika: RNDr. Baranková Lucia
Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Šalagovičová Jana
Biológia: RNDr. Baranková Lucia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.
Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol
Etická výchova: Ing. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

 
Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:22:30