Slovencina Anglictina
II. AB

Triedny profesor: Mgr. Nikola Kasardová

 

Zoznam žiakov

Beerová Pavlína       Lauferová Natália
Buday Marcel   Lipocká Kristína
Čech Marek   Mačeková Barbora
Červeňáková Zuzana   Martinková Katarína
Čukalovský Matej   Mičko Milan
Fleischerová Alexandra   Najmíková Marianna Jessica
Fudorová Sandra   Nováková Natália
Hazala Martin   Procházka Samuel
Hnathová Barbora   Sipľaková Mária
Horňák Richard   Spišák Ján
Hricková Natália   Stropkai Tomáš
Hricová Lea   Timura Martin
Hrnek Bohuš   Tkáčová Sandra
Jakubová Zuzana   Varady Sebastian Luka
Kollárová Lenka   Žuravlov Erik

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Klára Maďarová
Anglický jazyk: Mgr. Nikola Kasardová

Anglická literatúra: Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Reálie anglicky hovoriacich krajín: Mgr. Marek Tomášik, PhD.

Nemecký jazyk: Mgr. Miroslava Kušnírová, Mgr. Viktor Zeher

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Miroslava Kušnírová
Matematika: Mgr. Eva Findoráková

Fyzika: Mgr. Ján Buday

Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová

Geografia: Mgr. Nikola Kasardová

Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Občianska náuka: Mgr. Andrea Kmecová
Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Jana Vodarčíková

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Akademická debata: Mgr. Jana Šempergerová

Manažment osobných financií: Ing. Mária Kovaříková

Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:40:12