Slovencina Anglictina
II. AB

Triedny profesor: Mgr. Martina Sovičová

 

Zoznam žiakov

Baňačkai Damián        Marčoková Petra
Bieleschová Daniela   Mešárová Slávka
Borgoňová Ivana   Olexa Adrián
Eibenová Andrea   Orinčáková Zuzana
Fedor Dominik   Paudičová Patrícia
Godlová Alžbeta   Paveleková Zuzana
Jacko Jakub   Plačko Viktor
Jakubeková Júlia   Pollák Samuel
Jarušinská Lea   Rosenberger Jorik
Jurčišin Juraj   Ruščák Damián
Kalašová Kristína   Sabolová Natália
Kažimír Roland   Samko Adrián
Kočišová Olívia   Šmajda Paola
Laczko Jozef   Telepčáková Sabína
Maďar Marek   Venglárová Vanesa
Manica Richard Samuel    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Figuľová Viktória
Anglický jazyk: Mgr. Sovičová Martina, Mgr. Meyer Andrew

Anglická literatúra: Mgr. Tomášik Marek, PhD.

Reálie anglicky hovoriacich krajín: Mgr. Tomášik Marek, PhD.
Nemecký jazyk: Mgr. Kušnírová Miroslava, Mgr. Zeher Viktor

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Kronová Mária, Dr. Eilard De Boer Remmer
Matematika: RNDr. Baranková Lucia
Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Vodarčíková Jana

Fyzika: Mgr. Buday Ján

Chémia: RNDr. Hajduková Mária

Geografia: Mgr. Hroteková Lucia

Biológia: Mgr. Sovičová Martina

Dejepis: Mgr. Šimoňáková Alexandra

Občianska náuka: Mgr. Kmecová Andrea

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Športové hry: PaedDr. Perjessy Csaba
Etická výchova: Ing. Ballová Monika

Náboženská výchova: Mgr. Štiber Peter

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Akademická debata: Mgr. Sopková Mária

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:55:15