Slovencina Anglictina
II. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OA ::

Triedna profesorka: RNDr. Monika Kolinovská

 

Zoznam žiakov

Andelová Emma        Mackových Daniel
Antalová Simona   Mackulíková Kristína
Drozdová Alexandra   Matejko Samuel
Fodorová Lucia   Mázik Miroslav
Haky Samuel   Miklošová Dorota
Halamková Sofia   Mitríková Ema
Harvanová Ivana   Morochovičová Zuzana
Ivasenková Alexandra   Müllerová Jana 
Janura Jakub   Palúš Marek
Kalafut Rastislav   Proksová Martina 
Kmec Filip   Schablik Jean Alex 
Košťál Martin   Szepesiová Emma 
Kubín Róbert   Timková Emma
Kužma Martin   Tomčová Veronika
Liščinská Ema   Trinh Huyen Thanh Emília

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Mária Sopková
Anglický jazyk: Mgr. Marián Fafrák, Mgr. VIktória Šullová
Nemecký jazyk: Mgr. Gabriela Struckelová, Mgr. Viktor Zeher

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Matematika: RNDr. Monika Kolinovská

Fyzika: Mgr. Lenka Filipová

Chémia: Mgr. Malvína Černáková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Monika Ballová
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

Stránka bola zmenená: 17.09.2016 17:54:31