II. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Bronislava Uhrínová

 

Zoznam žiakov

Baculíková Ema        Mariščák Jakub
Badoničová Michaela   Matej Brian
Buchová Kristína   Meitnerová Nela
Burašová Eva Charlotte   Nemčíková Lenka
Cenkner Filip   Pásztor Noel
Čech Branislav   Pribulová Tamara
Gallovičová Nina   Ráczová Miriam
Horňáčková Katarína   Stašš Róbert
Chalachan Adam   Tomáš Radovan
Jacko Roman   Vagaský Lukáš
Kohuth Oliver    Vindiš Martin

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

 

Stránka bola zmenená: 07.09.2018 17:16:28