Slovencina Anglictina
II. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Ivana Knapíková

 

Zoznam žiakov

Andráš Tomáš        Kumičák Matej
Bidulský Matej   Makarová ALexandra
Bocko Matúš   Mako Dominik
Bučková Katarína   Medve Matej
Damankoš Miroslav   Ordzovenská Eva
Dorčáková Ivana   Pastirčák Jozef
Figuľová Simona   Pavlovič Adam
Fotopulos Jotis   Radvánszka Simona
Horňáková Monika   Šoltés Matej
Houdeková Izabela   Štofová Evelyn
Janura Matej   Vámosová Vivien
Jelačičová Sofia   Volterra Sergio 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:

Francúzsky jazyk:
Nemecký jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka:
Matematika:

Biológia:
Geografia:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:17:01