Slovencina Anglictina
II. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Ivana Knapíková

 

Zoznam žiakov

Andráš Tomáš        Kumičák Matej
Bidulský Matej   Makarová ALexandra
Bocko Matúš   Mako Dominik
Bučková Katarína   Medve Matej
Damankoš Miroslav   Ordzovenská Eva
Dorčáková Ivana   Pastirčák Jozef
Figuľová Simona   Pavlovič Adam
Fotopulos Jotis   Radvánszka Simona
Horňáková Monika   Šoltés Matej
Houdeková Izabela   Štofová Evelyn
Janura Matej   Vámosová Vivien
Jelačičová Sofia   Volterra Sergio 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Sopková Mária
Anglický jazyk: Mgr. Sovičová Martina, Mgr. Zeher Viktor

Francúzsky jazyk: Mgr. Horváthová Katarína
Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela

Dejepis: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.
Občianska náuka: Mgr. Miňová Dana
Matematika: Mgr. Knapíková Ivana

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika

Biológia: RNDr. Baranková Lucia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Králik Pavol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Ballová Monika
Etická výchova: Ing. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

Športové hry: Ing. Ballová Monika

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:47:00