Slovencina Anglictina
II. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> II. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Lucia Baranková

 

Zoznam žiakov

Čerňanová Sofia   Sušina David
Čundáková Nikola   Sviatková Anna
Magyar Michael   Sýkorová Klaudia
Magyar Richard   Šimunský Martin
Muskovics Tomáš   Škovierová Karin
Olexová Laura   Tkáčová Katarína
Póč Lucas   Tomčik Teodor
Proc Ladislav   Valent Jakub
Sabolová Alica   Varga Peter
Saksl Karel   Young Sarah Kay

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:

Dejepis:
Občianska náuka:
Matematika:

Biológia:
Geografia:
Telesná a športová výchova - chlapci:
Telesná a športová výchova - dievčatá:
Etická výchova:
Náboženská výchova:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:15:30