Slovencina Anglictina
III. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> III. A ::

Triedny profesor: PaedDr. Iveta Píšová

 

Zoznam žiakov

Barčovský Alex   Knutová Zuzana
Bordášová Simona       Kovaľ Ivan 
Borková Ema   Mátyás Alex 
Csorbová Martina   Melikantová Nikola
Čavara Ivan   Molnár Jozef
Gécziová Eszter   Pillárová Paula
Grega Tomáš   Serbinová Leona
Guba Miloš   Servátková Veronika
Hadžurik Marián   Sobinkovičová Katarína
Hanzen Samuel   Vinter Richard
Hanispal Marek   Weberová Erika
Kissová Barbora  

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Dejepis:
Matematika:
Informatika:
Biológia:
Geografia:
Fyzika:
Chémia:

Občianska náuka:
Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

 
Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:28:20