Slovencina Anglictina
III. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> III. A ::

Triedny profesor: Mgr. Martina Szilágyiová

 

Zoznam žiakov

Ambrišková Viktória   Kovalčíková Kristína
Ammerová Ivana       Kovářik Adam
Borodáč Samuel   Kyseľová Lenka
Daniláková Michaela   Lacko Matej
Dudovič Michal   Lechmanová Kamila
Fečová Veronika   Marenčíková Barbora
Gašpar Viliam   Martončíková Patrícia
Gluškovová Aneta   Mikuláková Alexandra
Goliášová Radka   Okoličányová Sarah
Güven Metin   Orgovan Richard
Choroš Erik   Perháč Ján
Jadrníček Erik   Richtárik Viliam
Jurašková Viktória   Sudzina Ján
Karaffa Patrik   Szemenyáková Martina
Kerekeš Kristián   Šimčák Michal
    Vaškovský Adam

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Beáta Petrušková
Anglický jazyk: Mgr. Nikola Kasardová, Mgr. Andrea Kmecová
Nemecký jazyk: Mgr. Gabriela Struckelová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová

Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová
Matematika: Mgr. Zuzana Tudjová
Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Šalagovičová, Mgr. Zuzana Tudjová
Biológia: RNDr. Lucia Baranková
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.
Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z matematiky: Mgr. Zuzana Tudjová

Seminár z chémie: Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová, Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)

Akademická debata: Mgr. Jana Šempergerová

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Jana Vodarčíková

Manažment osobných financií: Ing. Mária Kovaříková

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová
Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik

 
Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:48:20