Slovencina Anglictina
III. AB

Triedny profesor: Mgr. Nikola Kasardová

 

Zoznam žiakov

Beerová Pavlína    
Lipocká Kristína
Buday Marcel   Mačeková Barbora
Čech Marek   Martinková Katarína
Čukalovský Matej   Mičko Milan
Fleischerová Alexandra   Najmíková Marianna Jessica
Fudorová Sandra   Nováková Natália
Hazala Martin   Procházka Samuel
Hnathová Barbora   Sipľaková Mária
Horňák Richard   Spišák Ján
Hricková Natália   Stropkai Tomáš
Hricová Lea   Timura Martin
Hrnek Bohuš   Tkáčová Sandra
Jakubová Zuzana   Varady Sebastian Luka
Kollárová Lenka   Vitoslavská Veronika
    Žuravlov Erik

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Kasardová Nikola, Mgr. Meyer Andrew

Anglická literatúra: Mgr. Tomášik Marek, PhD.

Reálie anglicky hovoriacich krajín: Mgr. Tomášik Marek, PhD.

Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela, Mgr. Kušnírová Miroslava

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Kušnírová Miroslava
Matematika: Mgr. Filipová Lenka

Fyzika: Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta

Biológia: RNDr. Hajduková Mária

Geografia: Mgr. Kasardová Nikola

Dejepis: Mgr. Šimoňáková Alexandra

Občianska náuka: Mgr. Kmecová Andrea
Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Vodarčíková Jana

Sieťové technológie: Mgr. Šalagovičová Jana

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Vodarčíková Jana

Finančná gramotnosť: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Antoni Michal

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:55:51