Slovencina Anglictina
III. AB

Triedny profesor: Mgr. Nikola Kasardová

 

Zoznam žiakov

Beerová Pavlína   Lipocká Kristína
Buday Marcel   Mačeková Barbora
Čech Marek   Martinková Katarína
Čukalovský Matej   Mičko Milan
Fleischerová Alexandra   Najmíková Marianna Jessica
Fudorová Sandra   Nováková Natália
Hazala Martin   Procházka Samuel
Hnathová Barbora   Sipľaková Mária
Horňák Richard   Spišák Ján
Hricková Natália   Stropkai Tomáš
Hricová Lea   Timura Martin
Hrnek Bohuš   Tkáčová Sandra
Jakubová Zuzana   Varady Sebastian Luka
Kollárová Lenka   Vitoslavská Veronika
    Žuravlov Erik

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:

Anglická literatúra:

Reálie anglicky hovoriacich krajín:

Nemecký jazyk:

Konverzácia v nemeckom jazyku:
Matematika:

Fyzika:

Chémia:

Biológia:

Geografia:

Dejepis:

Občianska náuka: 
Informatika:

Sieťové technológie:

Akademická debata:

Manažment osobných financií:

Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:45:56