Slovencina Anglictina
III. AB

Triedny profesor: Mgr. Viktor Zeher

 

Zoznam žiakov

Bačová Natália       Leinstein Patrik
Berková Zuzana   Marčok Patrik
Borgon Ingrid
  Mathes Jaroslav
Borgoňová Aneta   Mozola Maroš
Bujdošová Alžbeta   Müllerová Rebeka
Dorčák Matúš   Nógell Adam
Drabiková Ivana   Paločková Henrieta
Frištiková Ivana   Pamulová Jasna
Hamadejová Natália   Petríková Viktória
Hanzenová Liliana   Šarišský Michal
Hnatová Tatiana   Vargová Ema
Huzdíková Martina   Verebesová Margaréta
Kohút Adam   Zůbek Tomáš
Kovalčiková Alexandra    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Viktor Zeher
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Matematika:
Mgr. Alexander Štefanko
Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová, Mgr. Jana Vodarčíková
Biológia:
RNDr. Mária Hajduková

Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová
Fyzika:
Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Občianska náuka: Mgr. Andrea Kmecová

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Geografia: Mgr. Nikola Kasardová

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Jana Vodarčíková

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr.Remmer Eilard de Boer (lektor)

Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:40:39