Slovencina Anglictina
III. BB

Triedny profesor: Mgr. Peter Leško

 

Zoznam žiakov

Fabrici Adam       Renčíková Michaela
Falisová Dáša   Sidorjáková Lucia
Ginelli Viktor   Slodičák Gregor
Gríllusová Barbora   Smolko Jakub
Hrabinská Kristína   Stupeňová Jessica
Kovácsová Klára   Svinčák Lukáš
Kovaľová Petronela   Szarková Barbora
Köverová Zuzana   Šošovičková Michaela
Králiková Katarína   Šottníková Petra
Maceášik Matej   Šuľáková Sandra
Marcinová Kristína   Tirdil Jozef
Papajová Alexandra   Verebová Veronika
Pivovarník Ján   Záhumenská Petra
Pristášová Nora    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Klára Maďarová
Anglický jazyk: Mgr. Peter Leško
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová, Mgr. Bronislava Uhrínová
Matematika: Mgr. Alexander Štefanko
Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová, Mgr. Jana Vodarčíková
Biológia:
RNDr. Mária Hajduková

Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová
Fyzika:
Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Občianska náuka: Mgr. Andrea Kmecová

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Geografia: Mgr. Nikola Kasardová

Sieťové technológie: Mgr. Jana Šalagovičová

Aplikovaná ekonómia: Mgr. Jana Vodarčíková

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová

Telesná výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:40:53