Slovencina Anglictina
III. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> III. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Marián Fafrák

 

Zoznam žiakov

Badoničová Barbora        Kovalský Lukáš
Čapová Natália   Marenčíková Jana
Daniláková Katarína   Melega Šimon
Dorič Daniel   Polačko Jakub
Dzurusová Emma   Romanovová Radka
Fleischer Ľudovít   Sova Martin
Gazdag Branislav   Straková Viktória
Hájková Karin   Sviatko Miroslav
Holoubeková Emma   Šoltýs Daniel
Ištóková Sofia   Štanclová Bianka
Juhás Marek   Štelcl Adam
Kollárová Katarína   Youssef Magdi
Košťálová Miroslava   Zacharovská Antónia 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Beáta Petrušková
Anglický jazyk: Mgr. Marián Fafrák
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová

Francúzsky jazyk: Mgr. Katarína Horváthová

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Vladimíra Vámosová
Matematika: Mgr. Eva Findoráková

Fyzika: Mgr. Lenka Filipová

Chémia: Mgr. Malvína Černáková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová

Technika: Ing. Monika Ballová

Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Vodarčíková

Výchova umením: Mgr. Vladimíra Vámosová

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Michal Antoni
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Monika Ballová
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Pavla Sedláková

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:42:26