Slovencina Anglictina
III. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> III. OA ::

Triedna profesorka: RNDr. Monika Kolinovská

 

Zoznam žiakov

Andelová Emma        Liščinská Ema 
Antalová Simona   Mackových Daniel
Drozdová Alexandra   Mackulíková Kristína
Fodorová Lucia   Matejko Samuel
Haky Samuel   Mázik Miroslav
Halamková Sofia   Miklošová Dorota
Hartai Daniel Marco   Mitríková Ema
Harvanová Ivana   Morochovičová Zuzana
Huppert Peter   Müllerová Jana
Ivasenková Alexandra   Palúš Marek 
Kalafut Rastislav   Proksová Martina
Kalinin Volodymyr   Schablik Jean Alex
Kmec Filip   Szepesiová Nina
Košťál Martin   Timková Emma 
Kubín Róbert   Tomčová Veronika 
Kužma Martin   Trinh Huyen Thanh Emília

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Hanzeľová Veronika
Anglický jazyk: Mgr. Mihaľová Zuzana, Mgr. Šimoňáková Alexandra
Nemecký jazyk: Mgr. Eliášová Michaela, Mgr. Zehr Viktor

Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Občianska náuka: Mgr. Miňová Dana
Matematika: RNDr. Kolinovská Monika

Informatika: Mgr. Knapíková Ivana, Mgr. Šalagovičová Jana

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: PaedDr. Píšová Iveta
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Ballová Monika
Etická výchova: Ing. Ballová Monika
Náboženská výchova: Mgr. Sedláková Pavla

Športové hry: Ing. Ballová Monika

Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:30:04