Slovencina Anglictina
III. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> III. OB ::

Triedna profesorka: Mgr. Lucia Hroteková

 

Zoznam žiakov

Adamec Patrik        Kohuthová Lucia
Bidulská Lenka   Kolesárová Liliana
Buchalová Amália   Kozejová Simona
Čider Radoslav   Kuba Tobiáš
Čontofalský Marek   Kumičák Jakub
Črep Adam Marek   Michalčová Daniela
Dzurovčínová Simona   Mráz Matúš Kristián
Dzurušová Melanie   Müllerová Alexandra
Gallovič Filip   Pomšár Tomáš
Gerendová Karin   Ráczová Alexandra
Giretová Eva   Štefanko Samuel
Gurská Miriam   Trusová Bianka
Kandráč Jakub    Zlacký Matúš

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Viktória Figuľová
Anglický jazyk: Mgr. Lucia Hroteková
Nemecký jazyk: Mgr. Katarína Demjanovičová, Mgr. Gabriela Struckelová

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.
Matematika: Mgr. Lenka Filipová

Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Vodarčíková

Fyzika: Mgr. Lenka Filipová

Chémia: Mgr. Malvína Černáková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: Mgr. Lucia Hroteková

Výchova umením: Mgr. Vladimíra Vámosová

Technika: Ing. Monika Ballová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Jozef Sokol
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Monika Ballová
Etická výchova: Ing. Monika Ballová
Náboženská výchova: Mgr. Monika Sedláková

 
 
Stránka bola zmenená: 17.09.2016 18:16:32