Iné
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Iné ::

 
  • súťaž Družstiev mladých zdravotníkov II. stupňa

 
 
23.5.2017 sa uskutočnila súťaž Družstiev mladých záchranárov II. stupňa. Zúčastnili sa jej aj naši mladí záchranári Kačmariková Olívia, Juhásová Martina, Gedrová Alexandra, Rajdošová Kristína, Bučková Alexandra (všetky IV. OA), ktorí ukázali ako vedia zachraňovať životy. Z dvadsiatich družstiev sa umiestnili na krásnom 4. mieste.
 
 
 
 
  • Okresné kolo mladých záchranárov CO

 
10.5.2017 sa naši mladí záchranári zúčastnili okresného kola mladých záchranárov CO v kategóriách:
 
"A" - Alexandra Gedrová, Martina Juhásová, Dávid Janko, Jakub Čider (všetci IV. OA),
"B" - Soňa Antošová, Olívia Kačmariková, Marcel Kopp (všetci IV. OA), Martin Blažek (IV. OB),
"C" - Lea Tomičová, Barbora Ščamborová, Patrik Šelmeci, Juraj Mražík (všetci IV. OB).
 
Ukázali svoje vedomosti a zručnosti v týchto disciplínach: Civilná ochrana, Pohyb a pobyt v prírode, Zdravotnícka príprava, Hasenie malých požiarov, Streľba zo vzduchovky, Testy.
 
 
 
  • súťaž HIV/AIDS prevencia (HAP) - celoslovenské kolo

 
 
1. 12. 2016 sa skupina žiačok zo školského spolku Červeného Kríža v zložení: Kristína Šoltýsová, Alexandra Dziaková a Tamara Emma Pivarníková (všetky VI.OA) zúčastnili celoslovenského kola súťaže s názvom HIV/AIDS prevencia (HAP).

Po piatich kolách teoretických a kreatívnych disciplín sa umiestnili na úctihodnom štvrtom mieste spomedzi celého Slovenska. 
 
 
  • súťaž HIV/AIDS prevencia (HAP) - online kolo

 
24. 11. 2016 sa skupina žiačok zo školského spolku Červeného Kríža v zložení: Kristína Šoltýsová, Alexandra Dziaková a Tamara Emma Pivarníková (všetky VI.OA) zúčastnili na súťaži s názvom HIV/AIDS prevencia (HAP).

Po prvom online kole naše družstvo POSTUPUJE do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 1. 12. 2016 v Bratislave.