Slovencina Anglictina
Iné
:: Úspechy >> 2017/2018 >> Iné ::

 
  • súťaž HIV/AIDS prevencia (HAP) - celoslovenské kolo

 
 
1. 12. 2017 sa skupina žiakov zo školského spolku Červeného Kríža v zložení: Emma Dzurusová (I.AB), Sabína Telepčáková (III.AB) a Juraj Mražík (V.OB) zúčastnili v Bratislave celoslovenského kola súťaže s názvom HIV/AIDS prevencia (HAP).
 
Ukázali tam všetky svoje znalosti a zručnosti. 1. miesto, ktoré tam získali svedčí o tom, že ich majú dostatok :).
Stránka bola zmenená: 02.12.2017 12:05:43