Iné
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Iné ::

V kreatívnej súťaži Umenie a priateľstvo nepoznajú hranice,

 

sa Lukáš Burdza  umiestnil na 3. mieste, 

zároveň žiak vyhráva pre svoju triedu komentovanú prehliadku a workshop vo Východoslovenskej galérii.

 

Srdečne blahoželáme!

 

 

DofE aj na GT12. Ocenenou bola aj Radka Morochovičová z VIII. OA. Gratulujeme.

 

Tomáš Matta je s používateľmi Radka Morochovičová a Raheb Rahman        

na mieste Krajské múzeum - Kaštieľ a Archeopark Hanušovcše. 3.9.2019