Informácie
:: Informácie ::

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - minedu.sk

Štátny pedagogický ústav - statpedu.sk

Portál vysokých škôl - portalvs.sk

Iuventa - slovenský inštitút mládeže - iuventa.sk

Metodicko - pedagogické centrum - mpc-edu.sk

Krajský školský úrad - ksuke.sk

Košický samosprávny kraj - vucke.sk

Ak vám nepostačujú tieto stránky a stále vám chýbajú informácie, tak je tu ešte www.google.sk