Slovencina Anglictina
Informatika
:: Predmety >> Informatika ::

Predmetová komisia Informatiky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 Mgr. Vodarčíková Jana Mgr. Knapíková Ivana
  Ing. Kovaříková Mária
  Mgr. Šalagovičová Jana
  Mgr. Tudjová Zuzana

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 20:12:19