Informatika
:: Predmety >> Informatika ::

Predmetová komisia Informatiky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 Mgr. Vodarčíková Jana Mgr. Knapíková Ivana
  RNDr. Klobušníková Viera
  Mgr. Šalagovičová Jana
  Mgr. Tudjová Zuzana
   

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:42:02