Informatika
:: Predmety >> Informatika ::

Predmetová komisia Informatiky - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

 Mgr. Vodarčíková Jana Mgr. Knapíková Ivana (ivana.knapikova@gt12.sk)
 (jana.vodarcikova@gt12.sk) RNDr. Klobušníková Viera (viera.klobusnikova@gt12.sk)
  Mgr. Kubánek Štefan (stefan.kubanek@gt12.sk)
  Mgr. Šalagovičová Jana (jana.salagovicova@gt12.sk)
  Mgr. Tudjová Zuzana (zuzana.tudjova@gt12.sk)

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk