Február
:: Školské aktivity >> IT Akadémia >> Február ::

 

 
 
05.02.2020, hodina biológie, "Zbavte sa kvasiniek". Úlohou žiakov bolo zistiť vplyv konzervačných prísad (kyseliny benzoovej resp. jej soli benzoanu sodného) na fermentačný proces. Pretrváva názor, že čím viac sa pridá konzervačných prísad do jedla, tým je jedlo trvácnejšie. Tento názor nie je správny. Žiaci využitím meracieho systémy Vernier– meracia interfejsová jednotka LabQuest 2 a senzora CO2 uskutočnili experiment so sušeným droždím, mliekom, cukrom a benzoanom sodným.  Benzoan sodný v zákvase inhiboval rast kvasiniek a proces kvasenia sa takmer zastavil už pri malých množstvách pridanej kyseliny benzoovej. Tento pokus dokazuje, že nadmerné pridávanie konzervačných prísad nemá svoje opodstatnenie a zbytočne zaťažuje zdravie konzumenta.
   

 

07.02.2020 sme sa na hodine geografie spolu so seminaristami z geografie venovali téme "Choroby Ruska". Pátrali po najväčších problémoch Ruska ako sú - chudoba, AIDS, alkoholizmus a záporný prirodzený prírastok obyvateľstva. Z rôznych zdrojov sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov, o ktorých sme následne diskutovali.

   

 

13.02.2020 sme spolu so VII.OB na hodine geografie zisťovali rôzne chute, vône a zvuky Európy, "Európa zmyslami". Najprv sme mali podľa vône uhádnuť produkt, podľa zvuku identifikovať činnosť- jazyk, tanec, hudobný nástroj a následne ho priradiť k jednotlivým štátom Európy.

   

 

Spolu s III.OA sme sa 18.02.2020 na hodine geografie venovali téme "Austrália - veľké väzenie". Analyzovali text o trestaneckých kolóniách v Austrálii a následne sme si  nich na internete zisťovali podrobnosti.

   
 

 

21.02.2020, hodina biológie, "Čo prezrádza moč?" Je dôležité, aby žiaci chápali ľudský organizmus komplexne a rozumeli súvislostiam vo fungovaní jednotlivých orgánových sústav. Úlohou žiakov bolo pomocou internetovej aplikácie vyhodnotiť rôzne vzorky moču. Vyšetrenie vzorky moču môže veľa prezradiť o zdravotnom stave pacienta. Mnoho ľudí si však neuvedomuje, že aj vizuálne vyhodnotenie moču mimo laboratória v nemocnici môže mať svoj diagnostický význam a veľa napovedať. Analýza vzorky moču má preto veľký význam v súvislosti so starostlivosťou o vlastné zdravie.

   
 
 
21.02.2020 žiaci III.OA na hodine biológie hľadali odpoveď na otázku "Dýchame všetci rovnako?". Žiaci tercie sformulovali hypotézu, ktorú potom overovali meracím zariadením Vernier s rôznymi sondami. Pracovali v skupinách, pričom jedna skupina merala obsah kyslíka vo vydychovanom vzduchu, ďalšia merala množstvo oxidu uhličitého vo vydychovanom vzdchu a tretia skupna zisťovala spirometrom svoju vitálnu kapacitu pľúc. Namerané hodnoty zaznamenávali do tabuľky a porovnávali. Metodika mala veľký úspech.
   
25.2.2020, hodina chémie, "Karboxylové kyseliny". Reaktivita karboxylových kyselín zahŕňajúca zároveň prípravu derivátov karboxylových kyselín je téma, ktorej sa učebnica stredoškolskej chémie venuje minimálne. Ale pre ucelený pohľad na problematiku derivátov uhľovodíkov ju nemožno úplne vynechať z vyučovania. Ide o náročnú tému, preto v metodike sú úlohy obsahujúce systémové diagramy, ktoré sú zamerané na posilnenie kognitívneho porozumenia náročných vzťahov medzi derivátmi uhľovodíkov (hlavne karboxylových kyselín) u žiakov.  
 
 
 
 
25.02.2020 sme na hodine geografie spolu s III.OA zisťovali, ako sa dostať k vybraným lokalitám cestovného ruchu na Slovensku - "Autom alebo vlakom?". Naučili sme sa pracovať s vyhľadávačom cestovných poriadkov a zistili sme, že do Levoče sa vlakom nedostaneme.