Slovencina Anglictina
IV. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> IV. A ::

Triedny profesor: Mgr. Martina Szilágyiová

 

Zoznam žiakov

Ammerová Ivana       Kovářik Adam
Borodáč Samuel   Kyseľová Lenka
Daniláková Michaela   Lacko Matej
Dudovič Michal   Lechmanová Kamila
Fečová Veronika   Marenčíková Barbora
Gašpar Viliam   Martončíková Patrícia
Gluškovová Aneta   Mikuláková Alexandra
Goliášová Radka   Okoličányová Sarah
Güven Metin   Perháč Ján
Choroš Erik   Richtárik Viliam
Jadrníček Erik   Sudzina Ján
Jurašková Viktória   Szemenyáková Martina
Karaffa Patrik   Šimčák Michal
Kerekeš Kristián   Šplíchalová Martina
Kovalčíková Kristína    Vaškovský Adam

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Sopková Mária
Anglický jazyk: Mgr. Hroteková Lucia, Mgr. Kmecová Andrea, Mgr. Meyer Andrew
Nemecký jazyk: Mgr. Struckelová Gabriela
Francúzsky jazyk: Mgr. Šariščanová Bronislava

Seminár z matematiky: Mgr. Tudjová Zuzana

Seminár z informatiky: Mgr. Tudjová Zuzana

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Seminár z geografie: PaedDr. Píšová Iveta

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Seminár z dejepisu: Mgr. Szilágyiová Martina

Dejiny umenia: Mgr. Vámosová Vladimíra

Knoverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Hroteková Lucia, Mgr. Kmecová Andrea

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Kušnírová Miroslava

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol

 
Stránka bola zmenená: 28.09.2017 16:29:16