Slovencina Anglictina
IV. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> IV. A ::

Triedny profesor: Mgr. Martina Szilágyiová

 

Zoznam žiakov

Ammerová Ivana       Kovářik Adam
Borodáč Samuel   Kyseľová Lenka
Daniláková Michaela   Lacko Matej
Dudovič Michal   Lechmanová Kamila
Fečová Veronika   Marenčíková Barbora
Gašpar Viliam   Martončíková Patrícia
Gluškovová Aneta   Mikuláková Alexandra
Goliášová Radka   Okoličányová Sarah
Güven Metin   Perháč Ján
Choroš Erik   Richtárik Viliam
Jadrníček Erik   Sudzina Ján
Jurašková Viktória   Szemenyáková Martina
Karaffa Patrik   Šimčák Michal
Kerekeš Kristián   Vaškovský Adam
Kovalčíková Kristína     

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Francúzsky jazyk:

Seminár z matematiky:

Seminár z informatiky:

Seminár z chémie:

Seminár z dejepisu:

Seminár z geografie:

Spoločenskovedný seminár:

Seminár z dejepisu:

Knoverzácia v anglickom jazyku:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

 
Stránka bola zmenená: 18.07.2017 18:28:14