Slovencina Anglictina
IV. A
:: Študenti >> 4-ročné štúdium >> IV. A ::

Triedny profesor: Mgr. Pavol Králik

 

Zoznam žiakov

Bakajsová Simona       Luterančík Dávid Kristián
Belohorský Róbert   Majerčík Marek
Čižmadiová Marianna   Mikloš Ján
Devošová Romana   Ničová Andrea
Gabošová Barbora   Raslavský Denis
Golenyová Denisa   Semrádová Monika
Gregová Radoslava   Stehlíková Barbora
Hubáček Dominik   Tamáš Gabriel
Hudák Filip   Tamáš Tibor
Jurisová Bibiana   Theiner Adam
Karolyi Oliver   Tkačiková Miriam
Knut Martin   Tomčáková Kristína
Kočišová Zuzana   Trembulák Tomáš
Kožejová Noemi   Turzák Róbert
Kravčák Ján   Ungvári Jakub
Krupa Patrik   Vrábel Viktor
Kušnírová Alexandra   Zitrická Monika

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Beáta Petrušková
Anglický jazyk: Mgr. Andrea Kmecová, Mgr. Peter Leško, Andrew Meyer (lektor)
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová, Mgr. Gabriela Struckelová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná

Telesná výchova - chlapci: Mgr. Pavol Králik
Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik

Konverzácia v anglickom jazyku: Mgr. Andrea Kmecová, Mgr. Peter Leško

Konevrzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová

Seminár z matematiky: Mgr. Eva Findoráková

Seminár z informatiky: Mgr. Zuzana Tudjová

Seminár z chémie: Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z biológie: RNDr. Mária Hajduková

Seminár z geografie: PaedDr. Iveta Píšová

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Dejiny umenia: Mgr. Vladimíra Vámosová

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:39:48