Slovencina Anglictina
IV. AB

Triedny profesor: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

 

Zoznam žiakov

Blašková Gabriela       Mašlej Adrian
Dankovčík Tomáš   Mecko Dominik Ján
David Richard   Orlejová Martina
Dešková Soňa   Pangrácová Petra
Faith Richard   Poláková Ivana
Findriková Simona   Rácz Oliver
Gordan Miroslav   Rohaľová Františka
Guzlejová Martina   Rujáková Bianka
Halászová Patrícia   Rusnáková Viktória
Havranová Gabriela   Sidorjáková Silvia
Horváthová Lýdia   Ščambora Dominik
Kráľovská Kristína   Šimko Ján
Lacková Greta   Škumaničová Gabriela
    Šurányi Jaroslav

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Mária Sopková
Anglický jazyk: Mgr. Nikola Kasardová, PhDr. Zuzana Turzáková, Andrew Meyer (lektor)
Nemecký jazyk: Mgr. Miroslava Kušnírová
Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná
Matematika: Mgr. Eva Findoráková

Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Zuzana Tudjová
Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová

Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Občianska náuka: Mgr. Marián Fafrák

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Geografia: Mgr. Lucia Hroteková

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová, Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Seminár z biológie: RNDr. Mária Hajduková

Seminár z chémie:  Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z matematiky: Mgr. Eva Findoráková

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová
Telesná výchova - chlapci:
Mgr. Jozef Sokol

Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Michal Antoni

Stránka bola zmenená: 20.09.2016 08:44:58