IV. AB

Triedny profesor: Mgr. Nikola Kasardová

 

Zoznam žiakov

Beerová Pavlína    
Mačeková Barbora
Buday Marcel   Martinková Katarína
Čech Marek   Mičko Milan
Čukalovský Matej   Najmíková Marianna Jessica 
Fleischerová Alexandra   Nováková Natália
Fudorová Sandra   Procházka Samuel
Hazala Martin   Sipľaková Mária
Hnathová Barbora   Spišák Ján
Horňák Richard   Stropkai Tomáš
Hricková Natália   Timura Martin
Hricová Lea   Tkáčová Sandra
Hrnek Bohuš   Varady Sebastian Luka
Jakubová Zuzana   Vitoslavská Veronika
Kollárová Lenka   Webb Ethan
Lipocká Kristína   Žuravlov Erik

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Stránka bola zmenená: 07.09.2018 17:37:31