Slovencina Anglictina
IV. BB

Triedny profesor: Mgr. Peter Leško

 

Zoznam žiakov

Fabrici Adam       Renčíková Michaela
Falisová Dáša   Sidorjáková Lucia
Ginelli Viktor   Slodičák Gregor
Gríllusová Barbora   Smolko Jakub
Hrabinská Kristína   Stupeňová Jessica
Kovácsová Klára   Svinčák Lukáš
Kovaľová Petronela   Szarková Barbora
Köverová Zuzana   Šošovičková Michaela
Králiková Katarína   Šottníková Petra
Maceášik Matej   Šuľáková Sandra
Marcinová Kristína   Tirdil Jozef
Papajová Alexandra   Verebová Veronika
Pivovarník Ján   Záhumenská Petra
Pristášová Nora    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra:
Anglický jazyk:
Nemecký jazyk:
Matematika:
Informatika:
Biológia:

Chémia:
Fyzika:

Dejepis:

Občianska náuka:

Umenie a kultúra:

Geografia:

Sieťové technológie:

Aplikovaná ekonómia:

Konverzácia v nemeckom jazyku:

Telesná výchova - chlapci:
Telesná výchova - dievčatá:

Stránka bola zmenená: 18.07.2017 17:45:50