Slovencina Anglictina
IV. BB

Triedna profesorka: Mgr. Beáta Petrušková

 

Zoznam žiakov

Bednáriková Zuzana       Link Dávid
Čuláková Lucia   Lukáčová Laura
Danková Aneta   Máťaš Radoslav
Flešárová Linda   Medviď Oleg
Foraiová Ivana   Müller Tomáš
Gazdagová Laura   Ondrejkovičová Gabriela
Hochmann Roland   Oroszová Dominika
Ihnatová Lenka   Pílová Michaela
Jusko Simon   Regenda Peter
Kohaniová Ivana   Sirka Boris
Kolesárová Annamária   Šplíchalová Martina
Kolesárová Katarína   Talán Martin
Kurka Miroslav   Vysocká Radka
Kuzmová Katarína   Wierbiczki Denis

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:
Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Beáta Petrušková
Anglický jazyk: Mgr. Andrea Kmecová, Mgr. Viktor Zeher, Andrew Meyer (lektor)
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová, Mgr. Viktor Zeher
Matematika: RNDr. Monika Kolinovská
Informatika: Ing. Mária Kovaříková, Mgr. Jana Vodarčíková
Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová

Chémia: RNDr. Mária Hajduková
Fyzika: Doc. RNDr. Ján Degro, CSc.

Dejepis: Mgr. Viktória Šullová

Občianska náuka: Mgr. Marián Fafrák

Umenie a kultúra: Mgr. Vladimíra Vámosová

Geografia: Mgr. Lucia Hroteková

Konverzácia v nemeckom jazyku: Mgr. Mária Kronová, Dr. Remmer Eilard de Boer (lektor)

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Ingrid Rodáková, PhD.

Seminár z chémie:  Mgr. Renáta Kovaľová

Seminár z matematiky: RNDr. Monika Kolinovská

Seminár z dejepisu: Mgr. Martina Szilágyiová
Telesná výchova - chlapci:
Mgr. Jozef Sokol

Telesná výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:44:32