Slovencina Anglictina
IV. BB

Triedny profesor: Mgr. Peter Leško

 

Zoznam žiakov

Fabrici Adam       Renčíková Michaela
Falisová Dáša   Sidorjáková Lucia
Ginelli Viktor   Slodičák Gregor
Gríllusová Barbora   Smolko Jakub
Hrabinská Kristína   Stupeňová Jessica
Kovácsová Klára   Svinčák Lukáš
Kovaľová Petronela   Szarková Barbora
Köverová Zuzana   Šošovičková Michaela
Králiková Katarína   Šottníková Petra
Maceášik Matej   Šuľáková Sandra
Marcinová Kristína   Tirdil Jozef
Papajová Alexandra   Verebová Veronika
Pivovarník Ján   Záhumenská Petra
Pristášová Nora   Yung Shun Shih

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Maďarová Klára
Anglický jazyk: Mgr. Meyer Andrew, Mgr. Leško Peter
Nemecký jazyk: Mgr. Demjanovičová Katarína, Mgr. Uhrínová Bronislava
Matematika: Mgr. Štefanko Alexander
Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Tudjová Zuzana, Mgr. Vodarčíková Jana
Biológia:
RNDr. Hajduková Mária

Chémia: Mgr. Kovaľová Renáta
Fyzika:
Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

Dejepis: Mgr. Šullová Viktória

Občianska náuka: Mgr. Fafrak Marián

Umenie a kultúra: Mgr. Vámosová Vladimíra

Geografia: Mgr. Kasardová Nikola

Konverzácia v nemeckom jazyku: Dr. Eilard De Boer Remmer

Seminár z matematiky: Mgr. Tudjová Zuzana

Seminár z chémie: Mgr. Kovaľová Renáta

Seminár z biológie: RNDr. Hajduková Mária

Seminár z dejepisu: Mgr. Rodáková Ingrid, PhD.

Spoločenskovedný seminár: Mgr. Kmecová Andrea

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Sokol Jozef
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Králik Pavol

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:56:42