Slovencina Anglictina
IV. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Jana Vodarčíková

 

Zoznam žiakov

Anjelová Adriána   Janko Dávid
Antošová Soňa        Juhásová Martina
Beráneková Sofia   Kačmariková Olívia
Bučková Alexandra   Kollárová Natália Sofia
Collins Evelina Lea   Komárek Matúš
Čider Jakub   Kopp Marcel
Ficeriová Lucia   Kulík Martin
Frajtko Tobiáš   Linkeschová Lucia
Gedrová Alexandra   Rajdošová Kristína
Ha Khanh Lila   Štubendeková Petra
Horňáková Martina   Vargová Dominika
Hvizdoš Dominik   Vargová Michaela
Ivanecká Petra    

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Klára Maďarová
Anglický jazyk: Mgr. Andrea Kmecová, Mgr. Viktória Šullová
Nemecký jazyk: Mgr. Gabriela Struckelová

Francúzsky jazyk: Mgr. Lucia Sčensná

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Dana Miňová

Matematika: Mgr. Jana Vodarčíková

Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Vodarčíková

Fyzika: Mgr. Lenka FIlipová

Chémia: Mgr. Renáta Kovaľová

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Pavol Králik
Telesná a športová výchova - dievčatá: PaedDr. Csaba Perjessy
Cvičenia zo slovenského jazyka: Mgr. Klára Maďarová

Cvičenia z matematiky: Mgr. Jana Vodarčíková

Stránka bola zmenená: 07.11.2016 21:23:13