Slovencina Anglictina
IV. OA
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OA ::

Triedna profesorka: Mgr. Marián Fafrak

 

Zoznam žiakov

Badoničová Barbora       Kovalský Lukáš
Čapová Natália   Marenčíková Jana
Daniláková Katarína   Melega Šimon
Dorič Daniel   Romanovová Radka
Fleischer Ľudovít   Salzerová Miriam
Gazdag Branislav   Sova Martin
Hájková Karin   Straková Viktória
Holoubeková Emma   Sviatko Miroslav
Ištóková Sofia   Šoltýs Daniel
Juhás Marek   Štelcl Adam
Kollárová Katarína   Youssef Magdi
Košťálová Miroslava   Zacharovská Antónia 

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Hanzeľová Veronika
Anglický jazyk: Mgr. Fafrak Marián
Nemecký jazyk: Mgr. Uhrínová Bronislava

Francúzsky jazyk: Mgr. Horváthová Katarína

Dejepis: Mgr. Szilágyiová Martina
Občianska náuka: Mgr. Vámosová Vladimíra
Matematika: Mgr. Findoráková Eva

Fyzika: Mgr. Filipová Lenka

Chémia: RNDr. Kolinovská Monika

Biológia: Mgr. Handlovičová Júlia
Geografia: Mgr. Hroteková Lucia

Informatika: Ing. Kovaříková Mária, Mgr. Vodarčíková Jana

Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Antoni Michal
Telesná a športová výchova - dievčatá: Ing. Ballová Monika
Cvičenia z matematiky: Mgr. Findoráková Eva
Cvičenia zo slovenského jazyka: Mgr. Hanzeľová Veronika

Športové hry: Ing. Ballová Monika

Stránka bola zmenená: 15.09.2017 15:48:38