Slovencina Anglictina
IV. OB
:: Študenti >> 8-ročné štúdium >> IV. OB ::

Triedna profesorka: RNDr. Mária Hajduková

 

Zoznam žiakov

Badač Christopher   Pištejová Karolína
Bagoňová Zuzana   Rakačová Simona
Blažek Martin   Solej Martin
Bröstl Sarah   Stupeňová Gabriela
Janitorová Katarína   Stupeňová Karin
Kostačová Emma   Szamosiová Juliana
Líšková Zuzana   Ščamborová Barbora
Matyaseková Jana   Šelmeci Patrik
Mražík Juraj   Tomčo Patrik
Onodi Tomáš   Tomičová Lea

 

aktuálny rozvrh hodín

 

Vyučujúci:

Slovenský jazyk a literatúra: Mgr. Mária Sopková
Anglický jazyk: Mgr. Marián Fafrák, Mgr. Nikola Kasardová
Nemecký jazyk: Mgr. Bronislava Uhrínová, Mgr. Gabriela Struckelová, Mgr. Viktor Zeher

Dejepis: Mgr. Martina Szilágyiová
Občianska náuka: Mgr. Dana Miňová

Matematika: Mgr. Jana Vodarčíková

Informatika: Mgr. Ivana Knapíková, Ing. Mária Kovaříková

Fyzika: Mgr. Lenka Filipová

Chémia: RNDr. Mária Hajduková

Biológia: Mgr. Júlia Handlovičová
Geografia: PaedDr. Iveta Píšová
Telesná a športová výchova - chlapci: Mgr. Pavol Králik
Telesná a športová výchova - dievčatá: Mgr. Pavol Králik
Cvičenia zo slovenského jazyka: Mgr. Mária Sopková

Cvičenia z matematiky: Mgr. Jana Vodarčíková

Stránka bola zmenená: 21.11.2016 12:44:09