Aktivita 2: Rozvíjanie kľúčových kompetencií
:: Školské aktivity >> Projekt Gramotnosť >> Aktivita 2: Rozvíjanie kľúčových kompetencií ::

 

 

Aktivita 2

Názov aktivity: Rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov

V priebehu realizácie projektu pracujú 4 pedagogické kluby bez písomného výstupu: 

Klub učiteľov čitateľskej gramotnosti (KUČG)

Klub učiteľov MAG GT12 (matematická gramotnosť)

Klub učiteľov FIG (finančná gramotnosť)

Klub učiteľov prírodovedných predmetov

 

Činnosť a aktivity všetkých klubov sú prioritne zamerané na rozvíjanie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti žiakov s cieľov zlepšenia študijných výsledkov žiakov. 

 

školský rok 2019/2020
  október november december január február marec apríl máj jún
Klub učiteľov čitateľskej gramotnosti  04.10.2019    22.11.2019    06.12.2019    17.01.2020          
11.10.2019 29.11.2019 19.12.2019 24.01.2020             
Klub učiteľov MAG GT12  09.10.2019 06.11.2019 04.12.2019 08.01.2020 05.02.2020  11.03.2020       
23.10.2019 20.11.2019 18.12.2019 22.01.2020 19.02.2020  13.03.2020       
Klub učiteľov FIGA  04.10.2019 22.11.2019 12.12.2019 17.01.2020 14.02.2020  24.03.2020       
18.10.2019 29.11.2019 13.12.2019 24.01.2020  21.02.2020  25.03.2020       
Klub učiteľov prírodovedných predmetov  04.10.2019 07.11.2019 05.12.2019 09.01.2020  14.02.2020
12.03.2020       
24.10.2019 22.11.2019 13.12.2019 16.01.2020  27.02.2020  13.03.2020