Komenského Inštitút
:: Školské aktivity >> Komenského Inštitút ::

 
Komenského inštitút sa od roku 2016 snaží prispieť k zmene školstva zdola rôznorodými aktivitami najmä pre učiteľov a riaditeľov. Medzi niektoré z aktivít KI patrí Ročný program Komenského inštitútu, Alumni program, Koučing v školskom prostredí, Učitelia v akcii, EDUpoint či ocenenie Učiteľ Slovenska. Komenského inštitút realizuje nezisková organizácia Živica.
 
Momentálne prebieha už 6. ročník Ročného vzdelávacieho programu, v rámci ktorého Komenského inštitút ponúka 20 pedagogičkám a pedagógom kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách. Tento rok je jeho súčasťou aj naša slovenčinárka Mgr. Vladimíra Kamhalová.
 
Počas roka sa aktívne zúčastňuje na školeniach a online webinároch zameraných na rôzne vzdelávacie témy so skúsenými lektormi, ako napríklad projektový manažment s Tomášom Pešekom, posilnení učitelia a učiteľky so Sylviou Ondrisovou, lenivý učiteľ s Robertom Čapkom, globálne vzdelávanie a kritické myslenie so Zuzanou Labašovou, efektívne vyučovanie a komunikácia s Martinou Vagačovou, vnímavá škola a trieda so Janette Moltovou. 
 
 

Spolu so svojimi žiakmi z triedy VII.OA počas roka 2022/2023 pracuje na pedagogickom projekte s názvom Medzi riadkami, ktorý je zameraný na metakognitívne čitateľské stratégie. Žiaci počas roka čítajú knihy, na ktorých sa učia využívať vybrané čitateľské stratégie. Každý žiak si vedie svoje vlastné čitateľské portfólio. 

 

 

 

Okrem toho sa žiaci zapájajú do rôznych akcií, ako napríklad workshop tvorivého písania so spisovateľkou a zároveň našou bývalou žiačkou Daniellou Dair a knižná darovačka na Hlavnej ulici, kde náhodným okoloidúcim rozdávali vlastnoručne zabalené knižky.

 

 

 

Momentálne v rámci projektu Medzi riadkami pripravujú akciu s názvom Noc čitania v škole, kde budú vybraní študenti čítať úryvky z literárnych diel v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.