Koordinátor prevencie
:: Informácie >> Poradenstvo >> Koordinátor prevencie ::

RNDr. Viera Klobušníková - koordinátor prevencie a iných sociálno-patologickýcj javov.

 

Konzultačné hodiny: 

  • streda: 15.00 - 16.00 hod. po predchádzajúcej mailovej dohode, e-mail: viera.klobusnikova@gt12.sk
  • štvrtok: 9.00 - 10.00 hod. a 12.00 - 13.00 hod.
  • piatok: 10.45 - 11.45 hod.

 

Na škole opäť začína pracovať Rovesnícky klub Gt12, členmi ktorého sú študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Centrom voľného času Filia v Košiciach. Pre zobrazenie úplných informácií o činnosti tohto klubu si kliknite na túto linku

Stránka bola zmenená: 23.11.2018 07:26:01