Slovencina Anglictina
Koordinátor prevencie
:: Informácie >> Poradenstvo >> Koordinátor prevencie ::

Mgr. Ingrid Rodáková, PhD. - koordinátor prevencie a iných sociálno-patologickýcj javov.

 

Konzultačné hodiny:

 

  • pondelok po 14.30 po predchádzajúcej mailovej dohode, e-mail: ingridrodakova@gmail.com
  • streda 9.00 - 10.30 hod.

 


Na škole aktívne pracuje Rovesnícky klub Gt12, členmi ktorého sú študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie drogových závislostí FILIA, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Centrom voľného času Filia v Košiciach. Pre zobrazenie úplných informácií o činnosti tohto klubu si kliknite na túto linku

Stránka bola zmenená: 05.10.2017 16:11:17