Koordinátor prevencie
:: Informácie >> Poradenstvo >> Koordinátor prevencie ::

RNDr. Viera Klobušníková - koordinátor prevencie a iných sociálno-patologickýcj javov.

 

Konzultačné hodiny: 

  • pondelok alebo štvrtok: od 14.00 - 15.30 hod., po predchádzajúcej mailovej dohode, e-mail:  viera.klobusnikova@gt12.sk
  • streda: 8.30 - 10.00 hod.

 

Na škole opäť začína pracovať Rovesnícky klub Gt12, členmi ktorého sú študenti nášho gymnázia, ktorí absolvovali Rovesnícky program prevencie užívania drog, organizovaný Neziskovou organizáciou Filia a Súkromným centrom voľného času Filia v Košiciach. Pre zobrazenie úplných informácií o činnosti tohto klubu si kliknite na túto linku

Stránka bola zmenená: 09.09.2020 23:45:18