Manažment osobných financií
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Manažment osobných financií ::

 

  • Namoč sa do Eurofondue

Dňa 22. februára 2017 sa konalo finálové kolo súťaže "Namoč sa do Eurofondue" v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE, kde postúpili aj naši študenti : 
  zo IV.AB: Dešková Soňa, Blašková Gabriela, Lacková Grétka a získali 2. miesto,
  zo IV.BB: Regenda Peter, Kurka Miroslav, Wierbiczki Denis a získali 1. miesto a zájazd do Bruselu.
Srdečne blahoželáme!

 

  • Bankomat nápadov

február – marec 2017
Cieľom súťaže je u žiakov prebudiť ich kreativitu, inovatívne myslenie, rozvíjať samostatnú prácu a finančnú gramotnosť. Žiaci pracujú v dvojčlenných tímoch a snažia sa priniesť vlastné riešenie na zadanú tému.
Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Finančná olympiáda

celoslovenská súťaž Nadácie Partners – december 2016
Finančná vedomostná súťaž z oblasti financií ponúka študentom stredných škôl možnosť preveriť si svoje vedomosti zo sveta financií a získať atraktívne výhry pre seba a finančný príspevok pre svoju školu.

Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Generácia Euro

Súťaž pre študentov Generácia €uro je súťaž o menovej politike organizovaná na národnej úrovni vo viacerých krajinách eurozóny. Môžu sa na nej zúčastniť všetci študenti stredných škôl vo veku 16 až 20 rokov. Konkrétny vek závisí od školského systému v danej krajine.

Viac o súťaži na tejto linke

 

  • Rescue Puppies   zbierka pre psí útulok