Matematika
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Matematika ::

 

  • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okresné kolo

 
4.4.2017 sa konalo okresné kolo Matematickej olympiády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci.
 
Kategória Z8: Branislav Gazdag (III. OA), Daniel Šoltýs (III. OA), obaja 7. miesto
 
Kategória Z6: Matej Šoltés (I. OA), 7. miesto

 

 

  • PYTAGORIÁDA - okresné kolo

 
 
15.3.2017 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády kategórie P6, kde sa Adam Pavlovič (I. OA) umiestnil na 2. mieste.