Matematika
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 >> Matematika ::

 

  • Matematická olympiáda - okresné kolo

 

 

24.1.2018 sa v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach konalo okresné kolo matematickej olympiády, kde Daniel Šoltýs (IV. OA) získal v kategórii Z9 krásne 2. miesto.

 

 

 

 

  • BRLOH - Brnenské LOgické Hry

 
V tomto školskom roku prebiehal už 8. ročník BRLOHu, súťaže s netradičnými logickými úlohami (http://brloh.math.muni.cz/).
 
Do tejto súťaže sa zapojili dve družstvá:
FOCUS (IV.OA): Karin Hájková, Jana Marenčíková, Emma Holoubeková
Len tak (IV.OA): Daniel Šoltýs, Šimon Melega, Ľudovít Fleischer, Branislav Gazdag.
 
Darilo sa im výborne, len vo finále asi došli sily :). Napriek tomu sme na nich pyšní :). (výsledková listina)

 

    

  • NÁBOJ junior

 
24.11.2017 sa na Gymnáziu Alejová 1 v Košiciach uskutočnila medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž Náboj junior.
V náboji nešlo o bezhlavú aplikáciu už nadobudnutých vedomostí. Úlohy vyžadovali istú dávku invencie a dôvtipu. (viac informácií o súťaži)
 
Čo najviac invencie a dôvtipu sa snažili ukázať členovia dvoch našich družstiev:
Družstvo tercie: Andelová Emma, Ivasenková Alexandra, Košťál Martin, Schablik Jean Alexander (všetci III.OA)
Družstvo kvarty: Šoltýs Daniel (IV.OA), Adam Črep, Čontofalský Marek, Müllerová Alexandra (IV.OB)
 
Družstvo kvarty získalo krásne 6. miesto z 18 zúčastnených družstiev. Srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu :).