Matematika
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Matematika ::

 

Dňa 28.1.2020

sa konal Trebišovský VIACBOJ, ktorého sa zúčastnili žiaci:

8-ročného Gymnázia IV.OA a IV.OB

ZŠ Novomeského 2

ZŠ Postupimská 37

ZŠ Staničná 13

Súkromná ZŠ Tr. SNP 107

1. miesto GT12 - IV.OB

2. miesto ZŠ Staničná 13

3. miesto ZŠ Novomeského 2

Víťazom srdečne blahoželáme!