Nemecký jazyk
:: Predmety >> Nemecký jazyk ::

Predmetová komisia Nemeckého jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Uhrínová Bronislava
Mgr. Demjanovičová Katarína
  Mgr. Eliášová Michaela
  Mgr. Kušnírová Miroslava
  PaedDr. Píšová Iveta 
 

Mgr. Maščáková Jana

 

Mgr. Vámosová Vladimíra

 

Mgr. Zeher Viktor

 

Dr. Eilard deBoer Remmer (lektor)

 

Súťaže, projekty, olympiády:

 

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:40:30