Nemecký a Francúzsky jazyk
:: Predmety >> Nemecký a Francúzsky jazyk ::

Predmetová komisia Nemeckého a Francúzskeho jazyka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Uhrínová Bronislava
Mgr. Cuprišinová Valéria (Nej) (valeria.cuprisinova@gt12.sk)
(bronislava.uhrinova@gt12.sk)  Mgr. Eliášová Michaela (Nej) (michaela.eliasova@gt12.sk)
  Mgr. Kušnírová Miroslava (Nej) (miroslava.kusnirova@gt12.sk)
  Mgr. Maščáková Jana (Nej) (jana.mascakova@gt12.sk)
  PaedDr. Píšová Iveta (Nej) (iveta.pisova@gt12.sk)
 

Mgr. Semanová Hedviga (Nej) (hedviga.semanova@gt12.sk)

 

Mgr. Vámosová Vladimíra (Nej) (vladimira.vamosova@gt12.sk)

 

Mgr. Zeher Viktor (Nej) (viktor.zeher@gt12.sk)

 

Mgr. Sčensná Lucia (Frj) (lucia.scensna@gt12.sk)

 

Nemecký jazyk

Súťaže, projekty, olympiády:

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 

 

Francúzsky jazyk

Súťaže, projekty, olympiády:

  

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk