Nemecký jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2014/2015 >> Nemecký jazyk ::

  • Súťaž v tvorbe plagátov

 

 
Pani profesorka Katarína Demjanovičová sa so žiačkami triedy IV. OB - Dominika Bakšiová, Jana Alexandra Baréniyová, Elisa Neumannová, Lea Oros, Silvia Sesztáková zapojili do súťaže nemeckých tried na Slovensku.
 
Táto žiacka súťaž je akciou organizovanou Nemeckou turistickou centrálou v spolupráci s Goethe Institut, A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG a DB Vertrieb GmbH.
 
Cieľom tejto súťaže bolo, aby deti sami kreatívne prezentovali tému „25 rokov nemeckého zjednotenia“ a vytvorili plagát napríklad s pomocou fotografí,kresieb, malieb, či koláže.

 

Dievčatá so svojím plagátom získali 3. miesto v rámci Slovenska. Srdečne im blahoželáme.

 

Viac informácií o danej súťaži nájdete na tejto linke.