Nemecký jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2016/2017 >> Nemecký jazyk ::

 

  • Jazykový kvet

 
 
Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET 2017 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
 
Marek Čontofalský z III. OB získal 3. miesto a Kristián Tomčo zo VI. OB získal 2. miesto.
 
Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujem za vzornú reprezentáciu našej školy.

  • Jazykový kvet

 
 
Dňa 28.2.2017 sa v Kulturparku uskutočnilo krajské semifinálové kolo súťaže JAZYKOVÝ KVET 2017 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy v dvoch kategóriách. V obidvoch kategóriách máme dvoch žiakov, ktorí postúpili do krajského finále.
V 2. kategórii je to žiak Marek Čontofalský z III. OB a v 3. kategórii žiak Kristián Tomčo zo VI. OB.
Zúčastneným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a víťazom, postupujúcim srdečne blahoželáme a držíme prsty v krajskom finále.

 

  • Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

 

16.2.2017 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naše žiačky Lea Oros (VI. OB) v kategórii 2A a Sarah Bröstl (IV. OB) (kategória 1C) získali 1. miesto a postupujú do celoslovenského kola.

 

 

 

  • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

 
19.1.2017 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci získali:
Kategória 2A: Lea Oros (VI. OB) - 1. miesto
                     Simona Tomášová (V. OA) - 3. miesto
Kategória 2B: Tomáš Müller (IV. BB) - 1. miesto
 
Do krajského kola postupujú Lea Oros (kategória 2A), Tomáš Müller (kategória 2B), Sarah Bröstl (kategória 1C).
 
  • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

 
Kategória 1A           Kategória 1B
1. miesto: Samuel Haky (II. OA)   1. miesto: Martina Horňáková (IV. OA)
2. miesto: Róbert Kubín (II. OA)   2. miesto:

Martina Juhásová (IV. OA)

Adam Črep (III. OA)

Filip Gallovič (III. OB)

3. miesto:

Ivana Dorčáková (I. OA)

Rastislav Kalafut (II. OA)

     
         
Kategória 2A   Kategória 2B
1. miesto: Lea Oros (VI. OB)   1. miesto: Tomáš Müller (IV. BB)
2. miesto: Simona Tomášová (V. OA)   2. miesto: Martina Orlejová (IV. AB)
3. miesto: Lucia Tkáčová (V. OA)   3. miesto: Ivana Polaková (IV. AB)