Nemecký jazyk
:: Úspechy >> Z archívu >> 2017/2018 >> Nemecký jazyk ::

 
  • Jazykový kvet - krajské finále

 
 
Dňa 10.4.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské finále súťaže JAZYKOVÝ KVET 2018 - prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku.
 
Ivana Dorčáková (II. OA) získala 3. miesto a Kristián Tomčo (VII. OB) obsadil 1. miesto, čím získal postup na celoslovenské finále tejto súťaže.

 

 

 

  • Olympiáda v nemeckom jazyku - krajské kolo

 
 
13.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, na ktorom Lea Oros (VII.OB) získala 2. miesto a Eva Charlotte Burašová (I.OA) získala 4. miesto
 
 
 
 
  • Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

Výsledky okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku. Do krajského kola postupujú žiaci umiestnení na prvých dvoch miestach.
 
Kategória 1A (príma, sekunda)      Kategória 1B (tercia, kvarta)
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA   3. miesto - Eva Giretová - IV. OB
2. miesto - Richard Magyar - II. OB    
     
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)   Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
2. miesto - Simona Tomášová - VI. OA   1. miesto - Lea Oros - VII. OB
 
  • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

 
Kategória 1A (príma, sekunda)      Kategória 1B (tercia, kvarta)
1. miesto - Charlotte Burašová - I. OA   1. miesto - Eva Giretová - IV. OB
2. miesto - Richard Magyar - II. OB   2. miesto - Alex Műllerová - IV. OB
3. miesto - Ivana Dorčáková - II. OA   3. miesto - Bianka Trusová - IV. OB
     
Kategória 2A (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník)   Kategória 2B (septima, oktáva, 3. a 4. ročník)
1. miesto - Simona Tomášová - VI. OA   1. miesto - Lea Orosz - VII. OB
2. miesto - Barbora Miľovčíková - VI. OA   2. miesto - Jana Barényiová - VII. OB
3. miestoLucia Tkáčová - VI. OA    
     
Kategória 2C (Muttersprachlich)    
1. miesto - Sarah Bröstl - V.OB    
2. miesto - Milan Mičko - III.AB