Občianska náuka
:: Predmety >> Občianska náuka ::

Predmetová komisia Občianska náuka - vyučujúci:

 

Predseda PK

Členovia PK

Mgr. Rodáková Ingrid Mgr. Fafrák Marián
  Mgr. Kmecová Andrea
  Mgr. Miňová Dana
  Mgr. Vámosová Vladimíra
  Mgr. Marinčák Marcel

 

Cieľové požiadavky, Vzdelávacie štandardy, Učebné osnovy, Maturitné požiadavky na www.statpedu.sk

 


 

 

 

Stránka bola zmenená: 14.09.2018 15:44:57