Občianska náuka
:: Úspechy >> Z archívu >> 2019/2020 >> Občianska náuka ::

    Dňa 17.09.2020
 
sa študenti
Alexandra Müllerová (VII.OB),
Daniel Šoltýs
a Adam Štelcl (VII.OA)
 
zúčastnili regionálneho kola súťaže Mladý Európan,
kde získali III.miesto.
 
Srdečne blahoželáme!

 

 

Dňa 18.2 sa žiaci z IV.OA

V.Vámosová

K.Krotká
M.Šoltés
zúčastnili Pilotného projektu Olympiády ľudských práv a zvíťazili.

 

Umiestnili sa na 1.mieste.

Srdečne blahoželáme!

 

 

    Školské kolo v OĽP


vyhral Daniel Brac zo IV.A

 

Krajské kolo sa uskutoční vo februári 2020.

Srdečne blahoželáme!