Občianska náuka
:: Úspechy >> 2019/2020 >> Občianska náuka ::

Dňa 18.2 sa žiaci z IV.OA

V.Vámosová

K.Krotká
M.Šoltés
zúčastnili Pilotného projektu Olympiády ľudských práv a zvíťazili.

 

Umiestnili sa na 1.mieste.

Srdečne blahoželáme!

 

 

    Školské kolo v OĽP


vyhral Daniel Brac zo IV.A

 

Krajské kolo sa uskutoční vo februári 2020.

Srdečne blahoželáme!
Stránka bola zmenená: 19.02.2020 09:14:06