Slovencina Anglictina
Ochrana osobných údajov
:: Informácie >> Ochrana osobných údajov ::

Identifikačné a kontaktné údaje

 

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sprístupňujeme alebo poskytujeme dotknutým osobám nasledovné informácie.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
Adresa: Trebišovská 12, 040 11 Košice
IČO: 00 398 900
Telefón: +421 55 642 49 50, +421 910 897 952
E-mail: skola@gt12.sk

Zodpovedná osoba

Ing. Jana Menová
Telefón: +421 0910 897 951
E-mail: jana.menova@gt12.sk

Účel spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené

Účel, na ktorý boli osobné údaje získané, je založený na súhlase dotknutej osoby alebo na osobitnom predpise.
Stránka bola zmenená: 05.06.2018 11:49:19