Oznamy a galéria
:: Školské aktivity >> Študentská rada >> Oznamy a galéria ::

Aktivitu študenstkej rady môžme po štvťroku zrekapitulovať takto:
  • Máme za sebou dve úžasné Imatrikulácie. Študentov štvor- a päťročného gymnázia sme do cechu študentského privítali v októbri 2016 v Dome umenia. Tešili sme sa výbornej atmosfére ale aj pozitívnemu ohlasu študentov.
 
  • Naši mladší spolužiaci si prišli na svoje 21.11. 2016 v kultúrnospoločenskom centre na Jedlíkovej ulici. Žiaci zo sekundy pripravili svojim mladším kolegom nádherný program a potom sa spoločne zabavili na parkete.

  • 11.10. - 12.10.2016 sa na SOŠ na Ostrovského ulici v Košiciach uskutočnil veľtrh "Správna voľba povolania", na ktorom prezentovali našu školu aj naši žiaci - zástupcovia študentskej JA firmy A.S.A.P a Študentskej rady.
    Takto o nás a o pôsobení našich žiakov na tejto akcii píše Alžbeta Bujdošová (III. AB) - link

 

  • Čo sa stalo na našej škole 27.10.2016? Učili sme sa celý deň v maskách. Po učení v maskách sa uskutočnila ďalšia akcia v podaní JA Firmy A.S.A.P. v spolupráci so Študentskou radou pri GT12 - Halloween GT12 foto) (nej akcii nájdete na tejto linke.
 
  • Pred nami je už azda iba Vianočná akadémia, na ktorej sa 21.12.2016 rozlúčime s rokom 2016. Vystúpia maturanti no svoj talent predvedú v originálnych číslach aj tí najmladší.