Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ v ČR
:: Informácie >> Poradenstvo >> Výchovný poradca >> Pokyny na vypĺňanie prihlášok na VŠ v ČR ::

Pri vypĺňaní prihlášky na VŠ v Českej republike sa držte týchto pokynov:

 • pre vyhľadávanie vysokých škôl a jednotlivých odborov, o ktoré máte záujem používajte stránku: www.vysokeskoly.cz;
 • na väčšinu českých vysokých škôl je možné sa prihlásiť iba prostredníctvom elektronickej prihlášky, pričom presný postup vypĺňania má individuálne každá škola uvedený na stránke fakulty;
 • Česká republika používa iné kódovanie stredných škôl a študijných odborov, preto používajte pri zadávaní týchto kódov – kódy pre zahraničnú strednú školu;
 • pri on-line registrácii dávajte pozor na:
  • zadávanie kódov strednej školy IZO kód – 99999999;
  • zadávanie KKOV a JKOV – vyberajte, ak je v ponuke, zahraničnú strednú školu (býva napr. 555555 a podobne);
  • nevyhľadávajte kódy podľa typu školy – tieto kódy sú určené len pre české stredné školy – je to ich systém kódovania, do ktorého Slovenská republika nespadá;
 • je dôležité, aby ste si pokyny k platbám vytlačili, alebo zapísali z dôvodu, že pri každej elektronickej prihláške je vygenerovaný variabilný symbol iba pre vás, ktorý je nutné použiť pri platbe;
 • zapisujte si prihlasovacie meno a heslo, tak do prihlášky sa môžete opätovne vracať a dopĺňať ju podľa potreby, kým nie je kompletná;
 • každá česká škola rôznym spôsobom oznamuje registráciu prihlášky do systému, preto pozorne čítajte pokyny o online prihláškach vopred na webových stránkach škôl;
 • po vyplnení elektronickej prihlášky je v niektorých prípadoch nutné vytlačiť tzv. skrátenú verziu prihlášky a zaslať aj s dokladom o zaplatení na adresu vysokej školy;
 • klasická prihláška (papierová) nie je identická s prihláškou na VŠ v SR a v SR ju ani nekúpite; prípadne je možnosť stiahnuť si tlačenú formu prihlášky priamo zo stránky školy (ak si takú vyžaduje škola)
 • študujte pokyny na internete, niektoré VŠ v ČR nezaujíma ani prospech, ani lekársky posudok;
 • ak VŚ vyžaduje prospech, obyčajne treba vyplniť okrem známok koncoročného prospechu za tri roky štúdia, aj prospech za 1. polrok 4. ročníka;
 • niektoré VŠ v ČR namiesto klasických pohovorov konajú testy študijných predpokladov, ktoré môžete absolvovať aj na Slovensku, viac informácií nájdete na stránke: www.scio.cz;
 • pri tlačenej forme prihlášky rovnako používajte IZO 999999999 a KKOV a JKOV neuvádzajte na tlačivo!!!

 

POZOR!!! (pre elektronické aj tlačené prihlášky na české školy)

 • V prípade informácií o absolvovanej strednej škole vyberajte z ponuky možnosť – zahraničná stredná škola – potom už nie je potrebné zadávať žiadne kódy okrem IZO.
 • Neuvádzajte na papierových prihláškach JKOV a KKOV kódy.
 • IZO uvádzajte 999999999 (deväť deviatok).
 • V prípade elektronických prihlášok všímajte si pokyny pre doplnenie kódov JKOV, ak je to nevyhnutné vyberajte z ponuky kód 555555 – gymnázium.