Predmety
:: Predmety ::

 • Aktívni žiaci sú dôležitejší ako interaktívne tabule.
 • Niektorí žiaci sú ako čierne diery: čo do nich vojde, už z nich nikto nikdy nedostane.
 • Playstation pod lavicou asi nebude to, čo Komenský označoval ako „škola hrou“.
 • Keď si žiačka vyžrebovala otázku „svetlo“, zatmelo sa jej pred očami.
 • Žiak mal povedať Pytagorovu vetu, no nedostal zo seba ani Pytagorovo slovo.
 • Odpoveď žiačky o elektrine: najskôr bolo cítiť napätie, potom kládla odpor a napokon jej tiekli slzy prúdom.
 • Ešteže na konci hodiny zvoní, inak by niektorí žiaci prespali aj prestávku.
 • Medzipredmetové vzťahy v praxi: na matematike si žiaci vymýšľajú jedna báseň a na slovenčine tárajú dve na tri.
 • Informatika je jediný predmet, na ktorom by učitelia mali používať príkazy.
 • Učiteľ chémie názorne vysvetlil učivo metódou pokus – pokus, no žiaci aj tak odpovedali metódou pokus – omyl.
 • Najväčší problém učiteľa fyziky: nájsť akciu, ktorá by vyvolala reakciu.
 • Povzdych zemepisára: viac ako vrstevnice ich zaujímajú vrstovníčky!
 • Niektorí maturanti predviedli, že vedia plynule mlčať dvoma cudzími jazykmi.
 • Učitelia bez zmyslu pre humor sú žiakom na smiech.
 • Pre mnohých žiakov je škola zábavným filmom, ktorý je každých 10 minút prerušený nudnou 45-minútovou reklamou na nejakú vednú disciplínu.
 • Po poslednej reforme školstvo dlho nebude vo forme.

Vladimír Burjan