Prijimačky 4-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 4-ročné štúdium ::

 

 

Pozývame Vás:

 

  • zoznámiť sa s nami na dod.gt12.sk,
  • na online stretnutie cez MS TEAMS na tejto linke, kde sa budete môcť pýtať a my Vám odpovieme.

 

 

Informácie ohľadne:

  • termínov a spôsobu podávania prihlášok,
  • termínov konania prijímacích skúšok a
  • kritérií na prijímacie skúšky
budú v predstihu zvrejnené podľa dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

 

Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 04.01.2021 (plné znenie dostupné na tejto linke) sa okrem iného upravujú termíny prijímacích kúšok na stredné školy na školský rok 2021/2022:

  • a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  • b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
 
Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka so 4-ročným vzdelávacím programom Gymnázia, Trebišovská 12, Košice pre žiakov 9. ročníka ZŠ - v predstihu zverejníme 

 

Prihláška na štúdium na strednej škole na stiahnutie

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry