Prijimačky 8-ročné štúdium
:: Informácie >> Prijímačky >> 8-ročné štúdium ::

Informácie budú priebežne aktualizované podľa nám dostupných usmernení MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR.

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu dňa 25. mája 2020 vydal rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

 

Na základe tohto rozhodnutia sa prijímacie konanie do prvého ročníka (prímy) Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach (osemročný vzdelávací program) koná prezenčne v dvoch termínoch:

  • 1. termín: 15. jún 2020
  • 2. termín: 18. jún 2020.

 

 

Kritéria na prijímacie skúšky do prvého ročníka (prímy) Gymnázia, Trebišovská 12 v Košiciach. (aktualizované 28.05.2020)

 

vzorové testové úlohy z matematiky

vzorové testové úlohy zo slovenského jazyka a literatúry

Stránka bola zmenená: 28.05.2020 13:33:33