Rádio GT12
:: Školské aktivity >> Rádio GT12 ::

Na našej školy funguje Rádio GT12, ktoré ozvučuje všetky naše školské a mimoškolské akcie.

 

 

 

Stránka bola zmenená: 07.10.2012 19:34:08