5-ročné štúdium
:: Študenti >> Ponuka seminárov na šk. rok 2022/2023 >> 5-ročné štúdium ::

Milí žiaci,
ponúkame vám možnosť výberu voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na školský rok 2022/2023. Po kliknutí na daný predmet sa vám zobrazí ich všeobecná charakteristika, ktorá vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní. Na základe vašich záujmov alebo preferenciií budúceho vysokoškolského štúdia si z nich vyberiete. 
 
Žiaci tohtoročnej I.AB, I.BB, vyberiete si Etickú alebo Náboženskú výchovu.
Ďalej si môžete (nemusíte) zvoliť z nepovinných predmetov (max 2):
 
 
 
Žiaci tohtoročnej III.AB, III.BB, máte dve možnosti:
  • vyberiete si jeden voliteľný predmet alebo
  • vyberiete si jeden voliteľný predmet a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.
 
Zvoľte si jeden voliteľný predmet.

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):

 
 
Žiaci tohtoročnej IV.AB, IV.BB máte dve možnosti:
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov alebo
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.
 
Zvoľte si dva voliteľné predmety. Nie je možné si zvoliť dva rovnaké semináre líšiace sa jazykom.
Najprv si vyberte jeden predmet zo skupiny predmetov:
Ďalej si vyberte jeden predmet zo skupiny predmetov:

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):