8-ročné štúdium
:: Študenti >> Ponuka seminárov na šk. rok 2022/2023 >> 8-ročné štúdium ::

Milí žiaci,
ponúkame vám možnosť výberu voliteľných predmetov a nepovinných predmetov na školský rok 2022/2023. Po kliknutí na daný predmet sa vám zobrazí ich všeobecná charakteristika, ktorá vám tiež môže pomôcť pri rozhodovaní. Na základe vašich záujmov alebo preferenciií budúceho vysokoškolského štúdia si z nich vyberiete. 
 
Žiaci tohtoročnej IV.OA, vyberiete si Etickú alebo Náboženskú výchovu.
Ďalej si môžete (nemusíte) zvoliť z nepovinných predmetov (max 2):
 
 
 
Žiaci tohtoročnej VI.OA, VI.OB máte dve možnosti:
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov alebo
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.
 
Zvoľte si tri voliteľné predmety.
Najprv si vyberte dva predmety zo skupiny predmetov:

 

Ďalej si vyberte 1 predmet zo skupiny predmetov:

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):

 
 
Žiaci tohtoročnej VII.OA, máte dve možnosti:
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov alebo
  • vyberiete si stanovený počet voliteľných predmetov a vyberiete si naviac aj z ponuky nepovinných predmetov.
 
Zvoľte si tri voliteľné predmety.
Najprv si vyberte jeden cudzí jazyk (z neho budete konať EČ a PFIČ MS)
Ďalej si vyberte dva predmety zo skupiny predmetov:

 

Môžete (nemusíte) si zvoliť aj zo skupiny nepovinných predmetov (max. 2):