Sieťové technológie
:: Predmety >> Sieťové technológie ::

- CNAP          - Discovery          - Exploration          - CCNP          - Ďalšie moduly

 

Naša škola je od roku 2001 Sieťovou akadémiou v rámci Cisco Networking Academy Programu.  V rámci predmetu Sieťové technológie majú študenti možnosť absolvovať Exploration vzdelávací program.

 

Vyučujúci: Mgr. štefan Kubánek, Mgr. Ivana Knapíková, Mgr. Jana Šalagovičová