Slovencina Anglictina
Sieťové technológie
:: Predmety >> Sieťové technológie ::

- CNAP          - Discovery          - Exploration          - CCNP          - Ďalšie moduly

 

Naša škola je od roku 2001 Sieťovou akadémiou v rámci Cisco Networking Academy Programu.  V rámci predmetu Sieťové technológie majú študenti možnosť absolvovať Exploration vzdelávací program.

 

Vyučujúci: Mgr. Jana Šalagovičová

 

 

Stránka bola zmenená: 23.11.2014 10:17:21